Višina pristojbine

Višina pristojbine za udeležbo se zaračuna na posamezno skupino, v odvisnosti od stopnje in je neodvisno od števila udeležencev v skupini. Cena za posamezne stopnje razvidna iz spodnje tabele. Namenjena je kritju stroškov priprave trase, plačilu nadomestila za uporabo zemljišč za taborjenje in za potne stroške ter prehrano ocenjevalcev in organizatorjev.

Pristojbina ne pokriva prevoza do mesta začetka in od mesta zaključka odprave ter stroškov spremljevalcev.

Vse prijavljene organizacije morajo najkasneje do 16. marca 2019 na naslov Društvo GAHA, Trata 7, 4220 Škofja Loka, posredovati veljavno naročilnico za plačilo pristojbine. Prejeta popolna naročilnica šteje kot dokončna potrditev prijave. V primeru odpovedi udeležbe po 21. aprilu 2019 zadržimo 50% delež pristojbine za kritje že nastalih stroškov. V primeru odpovedi manj kot en teden pred samo odpravo, zadržimo celotno pristojbino.

Plačilo v gotovini ni mogoče (naše društvo posluje izključno negotovinsko). V kolikor bi želeli pristojbino plačati posamezni udeleženci in ne pošiljajoča organizacija, morajo to sporočiti najkasneje do 14. marca 2019, pristojbino pa nato najkasneje do 16. marca 2019 nakazati na TRR društva.

Za organizacije, ki v šolskem letu 2018/2019 prvič izvajajo program MEPI, velja znižana pristojbina.

Stopnja skupine Cena na skupino Znižana cena na skupino
Bronasta 90,00 EUR 80,00 EUR
Srebrna 110,00 EUR 100,00 EUR
Zlata 130,00 EUR 120,00 EUR