Koristne informacije za izvajalce

Izvajanje Programa MEPI ni mačji kašelj. Da bi vam olajšali delo, smo na enem mestu zbrali najpomembnejše dokumente in zapisali nekaj nasvetov, da se boste čim lažje prebili skozi šolsko leto.

Dokument je strukturiran po korakih, kot naj bi si okvirno sledili v šolskem letu.

1.  korak: PREDSTAVITEV IN PREPOZNAVNOST PROGRAMA

Pripravite dobro predstavitev za mlade v vaši organizaciji. Predstavitev naj bo čim bolj interaktivna. Zelo dobri »promotorji«  programa   so   bivši   udeleženci,   zato   jih   lahko  povabite,   da  svojim »naslednikom« predstavijo program.

  • Za pomoč  pri  predstavitvi  programa  se  lahko  obrnete  tudi  na  skrbnika  vaše organizacije.
  • Če želite, da vam pripravimo promocijsko gradivo (plakati, zloženke), to skrbniku sporočite vsaj 14 dni prej po e-pošti.

Na spletni strani vaše organizacije objavite logotip Programa MEPI (verzija »Ponosni, da izvajamo«).

2.  korak: VPIS UDELEŽENCEV V PROGRAM

Vsi udeleženci, ki bodo v tekočem šolskem letu sodelovali v Programu MEPI, morajo izpolniti  prijavnico, ki hkrati predstavlja soglasje za obdelavo podatkov. Prijavnico izpolnijo tudi udeleženci, ki v letošnjem šolskem letu nadaljujejo na isti stopnji kot v preteklem šolskem letu!

Udeležba v programu brez veljavne prijavnice ni mogoča. Aktivnosti, opravljene pred datumom vstopa (datum na prijavnice), ne morejo šteti za udeležbo v programu!

Vse prijavnice za tekoče šolsko leto v roku 14 dni od prejema skenirate v PDF datoteko in pošljete na e-naslov vašega skrbnika skupaj s skenirano veljavno naročilnico, ki jo izda vaše računovodstvo. Naročilnica je obvezna. Fizične kopije prijavnic arhivirajte v vaši organizaciji in jih ne pošiljajte po pošti!

Novih indeksov v tiskani obliki ne izdajamo več zaradi prehoda na spletni indeks dosežkov (ORB).

Na podlagi števila prijavnic in naročilnice vam bomo izdali e-račun za plačilo pristopnin. V letu 2020/21 znaša pristopnina 30 EUR na udeleženca na stopnjo. Če udeleženec nadaljujejo na višjo stopnjo v roku 6 mesecev od zaključka predhodne stopnje, mu za to stopnjo priznamo 50 % popust. Udeleženci, ki so v program vstopili pred 1. 9. 2019, imajo finančne obveznosti že poravnane.

3.  korak: DODELITEV MENTORJA

Udeležencu jasno povejte, kdo je njegov mentor. Opažamo, da v organizacijah, kjer je mentorjev veliko, udeleženci pogosto ne vedo, kdo je njihov mentor.

Udeleženca morate v spletnem indeksu (ORB) nujno dodeliti mentorju. Udeleženci, ki imajo še tiskane indekse, naj v rubriko MEPI mentor na 2. strani indeksa obvezno vpišejo ime, priimek in e-naslov mentorja.

 4. korak: MENTORJEVO DELO Z UDELEŽENCI

Načrt  dejavnosti  ter  medsebojna  pričakovanja  dogovorite  na  začetku  šolskega  leta. 

Udeležencem konkretno predstavite obveznosti, ki izhajajo iz udeležbe v programu; določite datuma poskusne in kvalifikacijske odprave ter o tem obvestite starše in sodelavce, da ne bo prišlo do neljubih prekrivanj (čeprav včasih ne gre). Imejte v mislih rezervne datume za dejavnosti. Prav tako se izvajalci med seboj dogovorite, kdo bo prevzel določene obveznosti.

Redno komunicirajte z udeleženci. Komunikacija z udeleženci je pogost problem, o katerem tarnate izvajalci. Mladi pogosto ne berejo e-pošte, so pa zelo aktivni na družbenih omrežjih. Priporočamo vam, da poskusite z uporabo Facebooka ter aplikacijami WhatsApp in Viber. Ustvarite skupino ali skupinski klepet in preko teh kanalov komunicirajte z udeleženci.

Pomagajte udeležencem pri oblikovanju ciljev. Preden cilje zapišejo v indekse, jih skupaj z njimi preglejte. Včasih ne gre po metodi SMART, zato vam priporočamo alternativo. Če vam udeleženec zna jasno povedati, kaj bi rad napravil, kako in kje bo to dosegel, kdo mu bo pri tem pomagal, do kdaj bo to naredil in zakaj si tega sploh želi, ste zmagali. Preverite le, da je vse skupaj dejansko možno realizirati in je to to.

Mentorska srečanja so ključ do kvalitetne izkušnje v programu. Ni potrebno, da se z udeleženci dobivate vsak teden in to celo šolsko uro, saj vsi vemo, da to ni realno. Priporočljiv minimum pa je enkrat mesečno;  lahko se dobivate v manjših  skupinah ali individualno. Mentorska srečanja lahko kombinirate s pripravami na odprave in ga izvedete v prijetnem okolju gozda.

5.  korak: PUSTOLOVSKE ODPRAVE

Priprave na odpravo začnite dovolj zgodaj. Pripravljalni treningi vzamejo precej časa, načrtovanje odprave tudi. Datume odprav določite že na začetku šolskega leta. Če bi šli na poskusno odpravo aprila, potem s pripravami začnite najkasneje konec januarja. Priprave naj vključujejo čim več prakse; pred poskusno odpravo priporočamo vsaj dva poldnevna in en celodnevni pohod, ki jih lahko kombinirate z drugimi aktivnostmi (oprema, kuhanje, orientacija ipd.).

Odpravo morate prijaviti vsaj 14 dni pred načrtovano izvedbo. Velja tako za poskusno kot kvalifikacijsko odpravo, prijavi pa morate priložiti načrt odprave in zemljevide.  Med poskusno in kvalifikacijsko odpravo naj bo dovolj časa, da lahko izpeljete še kakšen trening, če udeleženci še niso kompetentni na določenem področju.

6.  korak: AVTORIZACIJA PRIZNANJ IN PODELITEV

Tiskani indeksi (po starem)

Ko udeleženec opravi vse obveznosti na posamezni stopnji, mora poskrbeti za vpis ocen na posameznih področjih in nato indeks oddati svojemu mentorju. Mentorji nato indeks pregledate in ga posredujete na lokalni urad v avtorizacijo. Indekse pošljete po pošti (priporočeno) na naslov lokalnega urada ali se s skrbnikom vaše organizacije dogovorite za drug način prevzema.

Indekse v avtorizacijo pošiljajte sproti (takoj ko udeleženci zaključijo vse obveznosti) in ne čakajte na zadnji trenutek pred podelitvijo. Zadnji rok za predložitev indeksov v avtorizacijo je 14 dni pred načrtovano podelitvijo. Skrbniki smo se odločili, da bomo ta rok dosledno upoštevali in indeksov zamudnikov ne bomo več sprejemali.

Pred oddajo indeksa v avtorizacijo poskrbite predvsem, da:

  • so indeksi podpisani (izpolnjena prva stran: ime, priimek, naslov, datum rojstva, izvajalska organizacija),
  • so jasno navedeni cilji, ki so si jih udeleženci na posameznih področjih zastavili,
  • je trajanje posameznih dejavnosti ustrezno glede na stopnjo (bronasta stopnja: 3 mesece in ena dejavnost 6 mesecev; srebrna stopnja: 6 mesecev; zlata stopnja: 12 mesecev; za direktne vstopnike so še dodatne zahteve),
  • so vpisani pripravljalni treningi na področju odprav,
  • so jasno razvidni datumi odprav in namen odprave,
  • je vpisan PNP (samo zlata stopnja).

Udeleženci morajo izpolniti tudi vlogo za potrditev priznanja. Prosimo vas, da vloge izpolnite digitalno in jih pošljete skrbniku po e-pošti.

Spletni indeks – po novem

Udeleženci na posameznih področjih redno beležijo dejavnosti v »dnevnik« v spletnem indeksu. Ko opravijo vse obveznosti, pošljejo področnemu inštruktorju povezavo po e-pošti, kjer lahko vpiše oceno. Področni inštruktor lahko oceno napiše tudi na papir, udeleženec pa jo skenira in naloži v ORB.

Mentorji potrdite posamezna področja in vpišete pustolovske odprave. Ko udeleženec opravi vse obveznosti, vam pošlje prošnjo za potrditev priznanja. Vi priznanje pregledate, nato pa ga pošljete v odobritev skrbniku.

Podelitev bronastih in srebrnih priznanj organiziramo v dogovoru s posameznimi šolami, praviloma enkrat letno. Vabimo vas, da se tudi vaši udeleženci pridružijo podelitvi, po želji pa lahko priznanja podelite tudi znotraj vaše izvajalske organizacije (npr. na valeti).

K sodelovanju na lokalni podelitvi vas bomo pravočasno pozvali.

 

Skrbniški sestanki in poročila

Delno in končno poročilo

S 1. septembrom 2018 smo ukinili mesečna poročila za izvajalske organizacije. Z njihovo pomočjo smo v preteklih letih zbirali predvsem podatke, s pomočjo katerih smo ugotavljali letno dinamiko izvajanja programa MEPI v posameznih organizacijah ter na podlagi ugotovitev prilagajali naše dejavnosti.

Z namenom zmanjšanja birokratskih opravil za izvajalce sedaj uvajamo delna in končna poročila za posamezno šolsko leto.

V posameznem šolskem letu bo izvajalska organizacija oddala 2 poročili. Roke za oddajo poročil si lahko ogledate na portalu MEPI Vseved.

Redno oddajanje poročil bo pogoj za izdajo potrdil za napredovanje v nazive v VIZ.

Skrbniški sestanki in srečanja izvajalcev

Skrbniki enkrat letno obiščemo izvajalske organizacije z namenom, da skupaj pregledamo delo v preteklem letu, vas seznanimo z morebitnimi novostmi, vam pomagamo načrtovati aktivnosti za naprej in odgovorimo na vaša vprašanja.

Skrbniki vas bomo za izvedbo skrbniškega sestanka pravočasno kontaktirali po e-pošti.

Izposoja opreme in zemljevidov za področje odprav

V lokalnem uradu imamo na voljo določeno opremo za področje odprav, ki si jo lahko izposodite. Za izposojo pišite na jaka@mepi.info. Ob prevzemu opreme se obvežete, da jo boste vrnili nepoškodovano. V primeru poškodbe ali uničenja morate opremo nadomestiti z enakim oz. enakovrednim kosom ali plačati odškodnino.

 

Artikel Število
šotor za 3 osebe 5
šotor za 4 osebe 4
ležalna podloga (armafleks) 10
spalna vreča 3
nahrbtnik 60 L 2
nahrbtnik 70 L 1
gorilnik plinski 7
šotorsko krilo 10
kompas 10
kurvimeter 2
topotrikotnik 5