Strokovna služba

Strokovna služba je profesionalni organ društva, ki jo sestavljajo vsi strokovni sodelavci društva. Zadolžena za spremljanje in izvajanje dejavnosti društva na posameznih področjih delovanja ter nudi članom društva podporo pri uresničevanju namena in ciljev društva.

Jaka Kregar, strokovni sodelavec – vodja strokovne službe
področje dela: regionalni koordinator MEPI, digitalizacija, podporno okolje za NVO, finance
E-pošta

Gregor Stare, strokovni sodelavec
področje dela: alumni program, odprti center MEPI, koordinator mladinskih programov in projektov, tržna dejavnost
E-pošta

Poslovni čas strokovne službe je od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00.