Statut društva

Statut je temeljni dokument, ki opredeljuje namen in dejavnosti društva, organe upravljanja, pravice in dolžnosti članov ter druga področja delovanja društva.

Statut je bil zadnjič dopolnjen na seji občnega zbora 16. januarja 2021.

Statut društva (.pdf)