Za starše

Pogosto zastavljena vprašanja

Kdo bo v času tabora skrbel za mojega otroka?
Za otroka bodo skrbeli mladinski voditelji iz Društva GAHA Slovenija, ki imajo mnogo izkušenj z delom z mladimi, ves čas pa bo prisoten tudi koordinator Javnega zavoda Mladi zmaji. Poimenski seznam ekipe najdete tukaj.

Kaj mora imeti otrok s seboj na taboru?
Vsa potrebna oprema je navedena na seznamu, ki ste ga prejeli na sestanku za starše, seznam pa je na voljo tudi tukaj.

Kako je poskrbljeno za prehrano?
Za prehrano skrbi kuhinjsko osebje tabora. Na dan so predvideni trije obroki: zajtrk, kosilo in večerja; v vmesnem času je otrokom na voljo sveže sezonsko sadje. V jedilnici je ves čas na voljo pijača (čaj ali sadni sok). Pri načrtovanju prehrane upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja. V kolikor ste na prijavnici navedli posebne prehranske zahteve (zaradi zdravstvenih, verskih ali drugih razlogov), bomo to upoštevali.

Nekatere izmed aktivnosti se mi zdijo nevarne in skrbi me, da se bo moj otrok poškodoval.
Vse aktivnosti izvajajo animatorji oz. drugi usposobljeni člani osebja, ki imajo veliko izkušenj z varnim izvajanjem teh dejavnosti. V taboru je stalno prisotno osebje, usposobljeno za nudenje prve pomoči. Otrok, ki zaradi strahu ne bodo želeli sodelovati pri določeni aktivnosti, ne bomo silili k sodelovanju. Poiskali jim bomo ustrezno nadomestno aktivnost.

Kako lahko kontaktiram osebje tabora in/ali svojega otroka?
Starši lahko pokličete na tel. 040 140 691 (Gregor Stare) vsak dan med 18:30 in 19:30. Vljudno vas prosimo, da ne kličete izven navedenih terminov, ker želimo zagotoviti nemoten potek dejavnosti.