Ekipa 2019

Društvo GAHA Slovenija

Klara ARHAR, tehnični in programski vodja projekta, ekonom
Mark PRALICA, fotograf
Domen MAHNE, mladinski voditelj
Domen ARHAR, mladinski voditelj
Žana KRIŽANIČ, mladinska voditeljica
Luka PREZELJ, mladinski voditelj
Jaka KREGAR, kuhar
Gregor STARE, kuhar
Andraž KADIVEC,  pomočnik mladinskega voditelja
Blaž ŽERJAV JEREB, mladinski voditelj
Lovro PIRJEVEC, pomočnik mladinskega voditelja
Aljaž ZIDAR, taborovodja
Nina PUGELJ, pomočnica mladinskega voditelja

Javni zavod Mladi zmaji

Nejc BENČIČ, koordinator