Vabilo na Občni zbor 2021

03. 01. 2021

V skladu z 20. členom Statuta Društva GAHA Slovenija sklicujem

1. REDNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA GAHA SLOVENIJA V LETU 2021

v soboto, 16. januarja 2021, ob 18. uri

na platformi Zoom (https://uni-lj-si.zoom.us/j/92963996429)

Predlog dnevnega reda
1. Preverjanje sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva
2. Sprejem dnevnega reda
3. Pregled dela društva v letu 2020*
4. Pregled in potrditev sprememb Statuta društva**
5. Volitve v organe društva (upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija)***
6. Pregled načrta dela 2021
7. Razno

* Finančni del poročila bo odražal le trenutno poslovanja na dan 31. 12. 2020, saj zaključni račun zaradi še nedorečenih računovodskih praks v zvezi z finančnimi posledicami ukrepov za
preprečevanje posledic epidemije novega koronavirusa še ni pripravljen (FURS obljublja, da bodo navodila pripravili v drugi polovici januarja)
** Predlog spremenjenega Statuta društva bo posredovan v petek, 8. januarja 2021.
*** Evidentiranje kandidatov bo potekalo na občnem zboru.

Zaradi trenutnih razmer bo občni zbor predvidoma potekal preko spleta. Za nemoteno preverjanje prisotnosti in zagotavljanje sklepčnosti prosim člane, da svojo udeležbo na občnem zboru najavijo preko spletnega obrazca.

Vabljeni!

Jaka Kregar
predsednik društva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *