Prijava

Za uporabo vseh funkcionalnosti portala se morate prijaviti. Za prijavo uporabite uporabniško ime ter geslo, ki ste ju določili ob registraciji.Opozarjamo vas, da je uporabniško ime vezano na izvajalsko organizacijo in ne na izvajalca. Vsi izvajalci v isti organizaciji uporabljajo eno uporabniško ime. Večkratna registracija iste organizacije ni mogoča.

Na strani izvajalca je za delo s sistemom zadolžen koordinator, ki na e-naslov prejema tudi vsa obvestila, posredovana s strani sistema. Če izvajalska organizacija zamenja koordinatorja, mora poskrbeti za vpis podatkov novega koordinatorja v sistem.

Registracija

Vaša organizacija še nima uporabniškega imena? Registrirajte organizacijo – postopek je preprost in ga zaključite v nekaj minutah.

OBVESTILO!

Vsa vprašanja, vezana na delovanje in uporabo portala, naslovite na webmaster@gaha.si. Skrbnice vaše izvajalske organizacije vam lahko pomagajo v zelo omejenem obsegu, zato vam svetujemo, da se obrnete direktno na navedeni e-naslov.